Znamení zvěrokruhu Střelec Štír Váhy Panna Lev Kozoroh Vodnář Ryby Beran Býk Blíženci Rak POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY VSTUPENKY TÝDEN ZÍTRA DNES KALENDÁŘ PRODEJNY NÁPOVĚDA REKLAMA ZPRÁVY ENCYKLOPEDIE
Návrat na hlavní stranu
Pondělí 25. května 2020 (22:03 hodin)

Dnešní znamení zvěrokruhu: Blíženci
Viola - blahopřejeme !
Z kalendáře zvířat: Goldi

Fulltext
NÁŠ TIP: Nastavte si Kalendář jako výchozí domovskou stránku.

 

Administrativně správní vývoj Opavy

* 1195 - 26. prosince první písemná zpráva o Opavě (listina olomouckého knížete Vladimíra vydaná v Opavě)

*1224 Opava listinně doložena jako město a proto se oprávněně řadí k nejstarší vrstvě privilegovaných měst v českých zemích (listina krále Přemysla Otakara I. sepsaná notářem Heřmanem v Hulíně)

*1247 - 3. května privilegium markraběte Přemysla, kterým se Opavě uděluje právo výročního trhu a osvobození od cla v odškodné za škody způsobené v dubnu 1241 při obléhání Mongoly

*1281 Opava ustanovena sídlem knížectví ; král Přemysl Otakar II. postoupil Opavsko v r. 1269 svému synovi Mikuláši I. v odškodné za vyloučení nástupnictví na český trůn, po návratu z uherského zajetí byl. Mikuláš I. jmenován opavským knížetem

*1318 umírá Mikuláš I, kníže opavský

*1318 - 3. července Mikuláš II. obdržel Opavsko v dědičné léno a tím podřízené České koruně

*1365 - 8. prosince umírá Mikuláš II.
*1377 dělení Opavska mezi čtyři syny knížete Mikuláše II (Jana, Mikuláše, Václava a Přemka), když k němu bylo přistoupeno až nabytím plnoletosti nejmladšího z nich ; centrem knížectví je Hradec nad Moravicí

*1427-1431 husité ovládli Opavsko, kníže Přemek podepisuje "čtyři artikule pražské", pronikání české reformace, Opava sídlem knížectví

*1465 Opavsko se stává lénem synů husitského krále Jiřího z Poděbrad, zejména pak knížete Viktorina

*1466-1473 Opava sdílí důsledky papežské klatby kvůli setrvávání v podobojí vyhlášené papežem Pavlem II. dne 23.11.1466; byla odvolána teprve 1.4.1473

*1474 křižácké tažení uherského krále Matyáše Korvína (v papežských službách) na Opavsko; Matyášova černá rota přitáhla k Opavě 23. srpna

*1485-1526 vláda Uhrů na Opavsku ; Matyáš Korvín se 12. května 1485 ujal vlády na Opavsku, když jej k uvedenému datu odňal knížeti Viktorinovi
z Poděbrad

*1525 luterská reformace v Opavě a město se postupně
stává střediskem reformace ve Slezsku

*1603 - 20. října. císař Rudolf II. vyhlásil nad městem Opavou říšskou klatbu; následoval vojenský zásah olomouckého biskupa a kardinála Fr. Dietrichštejna

*1607 23. září po 43 dnech obléhání Opavy vojsky císařského generála Jiřího Basty (Geisbergerův pluk) město dobyto

*1613 v rámci pokatolizovacích opatření opavským knížetem se stává Karel
z Lichtenštejna, v Opavě však nebyl přijat "vlídně" a proto jeho sídlem se stává Krnov, spojil takto od 1377 rozdělené Opavsko s Krnovskem

*1648 město prožívá po skončení třicetileté války těžké chvíle - značná část českého obyvatelstva byla nucena vystěhovat se a opustit dosud většinou evangelickou Opavu, začaly četné rekatolizační akce v rámci protireformačních snad za účinné pomoci jezuitské koleje, založené v Opavě již během války, město bylo dosídlováno Němci, nastává germanizační útlak zbylého českého obyvatelstva

*1742 jako důsledek Vratislavského míru uzavřeného 11.6.1742 Slezsko rozděleno mezi Prusko (větší část) a Rakousko (menší část), kdy hranici tvořila na teritoriu knížectví řeka Opava; město Opava se stává
hlavním městem rakouského Slezka a současně sídlem
Královského úřadu a Slezského veřejného konventu

*1782-1849 Rakouské Slezsko podřízeno správě moravsko-slezského gubernia v Brně, v Opavě dále zasedá Slezský veřejný konvent, od r. 1793 Opava sídlem kraje a tudíž krajanského hejtmanství

*1820 v Opavě se ve dnech 24.10.-23.12. konal tzv. Opavský kongres Svaté aliance

*1849 Opava sídlem místodržitelství, od r. 1854 Zemské vlády slezské až do r. 1928 jako politického úřadu

*1850 zřízena v Opavě obchodní a živnostenská komora a zemský soud

*1862 sídlo zemského slezského sněmu až do r.1918

*1864 zřízeno finanční ředitelství až do r. 1938

*1866 stává se statutárním městem v čele s magistrátem

*1870 ustanovena zemská školní rada

*1911 vzniklo Ředitelství pošt a telegrafů pro Slezsko v Opavě

*1918 29.10.-20.12. byla sídlem tzv. provincie "Sudetenland", po obsazení Opavy českým vojskem přešla moc do rukou úřadu vzniklé ČSR

*1928 - 30. listopadu zaniklo Slezsko jako země, Opava ztratila četné výhody spojené s titulem zemského hlavního města

*1938-1945 byla centrem vládního obvodu v rámci Sudetské župy

*1945 - 22. dubna Opava osvobozena Rudou armádou za cenu nesmírných válečných škod, v rámci srovnatelných lokalit utrpěla Opava nejvíce ze všech měst ČSR

*1945 květen, začala výstavba a obnova Opavy, která se opět stává statutárním městem dne 27. října 1945 a současně sídlem okresního národního výboru až dosud

Výběr provedl a zpracoval PhDr. Josef Gebauer

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opava-city.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 17.06.2003 v 14:57 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

Urban bývá studený pán.
Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.
Urban krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.
Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen.
Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.
Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.
Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli jast pěkný čas, dobré víno bude.
Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jast, takový podzimek následovati má.
 
25.5.2001: Sněmovna zvolila všech patnáct členů Rady ČT.

Zítra Pozítří
Zdroj: www.meteopress.cz